RASTemo SKUPAJ – JAVNI ZAVOD RAST RUŠE se predstavlja

Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše v mesecu februarju pričenja z aktivnostmi.

Vsak delovnik od 1. februarja na sedežu na Mariborski cesti 31 med  9.00 in 16.00 deluje MEDGENERACIJSKI CENTER, ki je namenjen vsem generacijam.

ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE v popoldanskem času od 13.00 do 16.00 izvajamo učno pomoč, ustvarjalne delavnice, druženje, počitniške aktivnosti, različne oblike svetovanja in izobraževanja.

ZA STAREJŠE v dopoldanskem času od 9.00 do 12.00 izvajamo različne prostočasne aktivnosti, druženja, delavnice, predavanja, izobraževanja, prilagojeno telesno vadbo, prireditve in izlete.

SVETOVALNA (MOBILNA) PISARNA na sedežu zavoda in na terenu našim uporabnikom nudi:

  • (u)pravno svetovanje in informiranje na različnih področjih, pomoč pri izpolnjevanje različnih vlog, pripravi pritožb v upravnih postopkih, enostavnih pogodb, sporazumov za razvezo zakonske zveze, pomoč pri urejanju stikov med starši in otroci, delitvi premoženja, pripravi oporok, predlogov za izvršbe, ugovorov ipd.;
  • zagovorništvo in samozagovorništvo ranljivih skupin starejših, mladoletnih, invalidov, socialno ogroženih v vseh postopkih pred različnimi upravnimi in sodnimi organi;
  • socialno pomoč posamezniku in družini kot pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, iskanje rešitev, seznanjanje s socialnovarstvenimi storitvami, ki so na voljo ter obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve, predstavitev mreže izvajalcev, ki upravičencu lahko nudijo pomoč (pomoč pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva, naročanje pri zdravniku, povezovanje s strokovnimi službami CSD, patronažno službo, zdravstvene službe, ZZZS ipd. ter aktivacija posameznikov pri reševanju socialnega položaja;
  • individualno psihoterapevtsko svetovanje osebam zaradi stiske ob pomembnih življenjskih prehodih (ločitev, selitev, izguba bližnjega), težav v odnosih (s partnerjem, starši, sorodniki, sodelavci), dilem glede pomembnih odločitev (zamenjava službe, razhod s partnerjem), pogostega doživljanje stresa in osamljenosti, spopadanja z občutki zavrženosti, neljubljenosti.

Terapevtsko svetovanje se izvaja vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.00 po predhodni prijavi.

Za rezervacijo termina v svetovalni pisarni pokličite na 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-rast.si.

Storitve so za uporabnike brezplačne.

Zavod deluje tudi na področju kulture pod sloganom »KULTURNO S KULTURO« s poudarkom na:

  • izvajanju in organizaciji kulturnih prireditev in dogodkov v lastni režiji, v imenu Občine Ruše ali kot pomoč društvom,
  • skrbi za kulturno dediščino in objekte in
  • kulturnem turizmu.

Prizadevamo si, da bi Zavod Rast postal stična točka oziroma osrednji prostor za zbiranje lokalne družbe, ki v sodelovanju z različnimi partnerji, organizacijami, društvi in prostovoljci na področju socialnega varstva in kulture krepi osebne vrednote, medgeneracijsko povezuje in zadovoljuje potrebe posameznikov vseh starosti, družin ter dviguje kvaliteto življenja v naši občini in širše.

Vsi, ki se nam želite pridružiti bodisi kot uporabniki bodisi kot prostovoljci, prisrčno vabljeni!

Postanite uporabnik ali prostovoljec Zavoda Rast Ruše!

Pokličite 02 66 88 446 ali 030/ 479-856 ali pišite na info@zavod-rast.si

in seveda PRIDITE na Mariborsko cesto 31, Ruše s pomočjo PROSTOFERja.

Spremljajte nas na naši spletni strani www.zavod-rast.si in na Facebooku

 ter bodite obveščeni o vseh aktualnih dogodkih.

Kulturno s kulturo             RASTemo SKUPAJ              Biti blizu ljudem

____________________________________________________________________

DOGODKI V MESECU FEBRUARJU

PREŠERNOVO SKOZI OČI OTROK IN ODPRTJE ZAVODA RAST RUŠE

Otvoritev razstave ob slovenskem kulturnem prazniku. Razstava bo odprta do 25. februarja.

Termin: 7. 2. 2022 ob 11.00

Lokacija: Zavod Rast Ruše, Mariborska ceste 31, Ruše

___________________________________________________________________________

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU

Termin: 8. 2. 2022 ob 17.00

Lokacija: Kulturni dom Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2,  Bistrica ob Dravi

___________________________________________________________________________

KLEPET Z ŽUPANJO

Županja bo našim uporabnikom za pogovor na voljo vsak drugi torek v mesecu. Za informacije in rezervacijo mest pokličite 02 66 88 446 ali nam pišite na info@zavod-rast.si.

Termin: 10. 2. 2022 ob 10.00

Lokacija: Zavod Rast Ruše, Mariborska ceste 31, Ruše

___________________________________________________________________________

VALENTINOVA ČAJANKA Z DEGUSTACIJO ČAJEV ZELIŠČARSKE SEKCIJE SRČNA MOČ IZ LOVRENCA NA POHORJU

Rezervacije mest na info@zavod-rast.si .

Termin: 14. 2. 2022 ob 18.00

Lokacija: Zavod Rast Ruše, Mariborska ceste 31, Ruše

___________________________________________________________________________

POHOD Z RDEČIMI BALONI OB MEDNARODNEM DNEVU REDKIH BOLEZNI

Termin: 26. 2. 2022 ob 10.00

Lokacija: izpred Zavoda Rast Ruše, Mariborska ceste 31, Ruše

___________________________________________________________________________

AKTIVNE POČITNICE ZA OTROKE

Za informacije pokličite 02 66 88 446 ali nam pišite na info@zavod-rast.si.

Termin: 28. 2. – 4. 3. 2022 od 9.00 do 13.00

Lokacija: Zavod Rast Ruše, Mariborska ceste 31, Ruše

___________________________________________________________________________

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH NA ANDRAGOŠKEM ZAVODU MARIBOR

Program PUM-O je neformalni izobraževalni program, namenjen ranljivi skupini mladostnikov, starih 15 do 26 let, ki so brez zaposlitve, se ne šolajo ali pa se šolajo in se tam soočajo s problemi ter se sprašujejo, kako, predvsem pa kam naprej. Mentorska ekipa nudi spodbudno okolje pri oblikovanju poklicne identitete, vključevanju na trg dela ali v izobraževanje, razvijanju temeljnih vseživljenjskih kompetenc in sprejemanju in opolnomočenju sebe in okolice.

Za več informacij pokličite na 02 234 11 30 ali 041 776 834 oziroma pišite na: pum@azm-lu.si