Uporaba prostorov

Zunanjim uporabnikom so za najem ali uporabo na voljo velika dvorana, mala dvorana in avla s souporabo toaletnih prostorov ter pripadajočo opremo. 

VLOGA ZA UPORABO – NAJEM

CENIK NAJEMNIN IN UPORABNIN