Vizija in poslanstvo

Dolgotrajna oskrba

Veliko je govora o dolgotrajni oskrbi, še posebej v zadnjem obdobju, ko je luč svetlobe ugledal Zakon o dolgotrajni oskrbi, čeprav se izvajanje le tega nekoliko oddaljuje.

V občini Ruše se že dalj časa zavedamo izziva dolgožive in starajoče se družbe. V naši občini je delež starejših nadpovprečno visok, kar 1.611 od 7.091 naših občanov je starejših od 65 let, kar je 22,7 % vseh občanov.

Želimo in moramo poskrbeti zanje, za nas in tudi za prihodnje generacije z novimi storitvami za krepitev in ohranjanje samostojnosti v domačem, lokalnem okolju, kar je dolžnost lokalne skupnosti – Občine.

Ravno zaradi tega je bil ustanovljen Zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše.

Pravica do oskrbe

Pravica do dolgotrajne oskrbe je zapisana že v 18. načelu evropskega stebra socialnih pravic in določa, da ima vsak pravico do cenovno dostopnih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v skupnosti.

Dolgotrajna oskrba predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube določenih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisne od pomoči drugih pri opravljanju osnovnih in podpornih opravil.

Tudi v Zavodu RAST Ruše se odzivamo na potrebe naših občank in občanov in izvajamo različne aktivnosti in storitve, ki Vam in vašim svojcem zagotavljajo oskrbo v domačem okolju in možnost sodelovanja v širšem družbenem in kulturnem življenju. Vizija dolgotrajne oskrbe je omogočiti kakovostno, daljše in bolj zadovoljno življenje s pomočjo ustreznih usmeritev socialno zdravstvenih storitev in podpore v domačem okolju, in ob pravem času, ob sodelovanju s posamezniki, družinami in organizacijami, s katerimi bomo skupaj zagotovili celovito in dolgotrajno oskrbo za vse generacije, ne samo starejše.

Formalna oskrba

Z zagotovitvijo formalne oskrbe v Zavodu RAST Ruše želimo razbremeniti tudi svojce, ki skrbijo in oskrbujejo družinske člane, in tudi njim na ta način izboljšati kvaliteto njihovega življenja, saj nekateri med njimi več ur dnevno ali tedensko skrbijo zanje, tako nimajo časa zase, zvišuje se tveganje za njihovo zdravje, zmanjkuje jim prostega časa, prilagajajo svoj čas oskrbovanemu svojcu, opuščajo lastne aktivnosti, čutijo tudi finančno breme te oskrbe in še marsikaj.

Storitve organizirane dolgotrajne oskrbe se izvajajo v Zavodu RAST Ruše vse delovne dni od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro in na domu (tudi popoldne in ob sobotah kot storitev pomoč na domu) po predhodnem dogovoru.