Svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

·  en predstavnik delavcev zavoda,

·  trije predstavniki ustanoviteljice,

·  en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.