PROSTOVOLJSTVO, LJUBITELJSKA KULTURA IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Mesec maj in junij sta bogata meseca, saj se po vsej Sloveniji praznujejo Tedni ljubiteljske kulture ( med 19. majem in 18. junijem), Tedni vseživljenjskega učenja (v času med 15. majem in 18. junijem) ter Tedni prostovoljstva (med 22. majem in 28. majem).

V Zavodu RAST Ruše razvijamo prostovoljstvo, ljubiteljsko kulturo in vseživljenjsko učenje,  saj se zavedamo, da je pomen kulture tesno povezan z vseživljenjskim učenjem in seveda prostovoljstvom.

Prostovoljstvo prinaša bogate izkušnje, omogoča razvoj veščin, prispeva k solidarnosti, povezovanju, sodelovanju, razvoju in razumevanju empatije, medgeneracijskemu sožitju, razvoju kulture…

V povezavi s prostovoljstvom nasploh je pogosto prezrto prostovoljstvo predvsem v ljubiteljski kulturi, zlasti v lokalni skupnosti, kjer je ljubiteljska kultura močno razširjena in še močneje temelji na delu prostovoljcev, predvsem starejših.

Vključitev v kulturo pomeni vseživljenjsko učenje, spoznavanje in predajanje kulturne dediščine in običajev mlajšim generacijam. Ljubiteljska kultura ustvarja ugodno kulturno vzdušje, vzgaja in poučuje občinstvo. Vanjo je vpetih mnogo ljubiteljskih kulturnikov, ki osebno ves čas rastejo, saj se v kulturnih društvih neprestano učijo – učijo se za vsak javni nastop posebej, za vsako vlogo posebej, …

HVALA vsem kulturnikom in prostovoljcem, ki tudi v naši občini skrbite, da se kultura ohranja, razvija, širite in izvajate različne oblike prostovoljstva in s tem pomagate drugim in sebi.

Vabljeni v Zavod RAST Ruše!

Irena Kukovec Stajan, direktorica

 

Napovednik dogodkov