PROSTOFER

Pravila za izvajanje prostoferja:

Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani Občine Ruše, starejši od 65 let, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– sami ne vozijo,

– nimajo sorodnikov, ki bi jim pomagali,

– imajo nižje mesečne prihodke,

– imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Upravičenci so pred prvo uporabo brezplačnega prevoza in vsi, ki še je niso podpisali, dolžni podpisati izjavo, s katero potrjujejo, da vse vožnje v okviru projekta Prostofer opravljajo na lastno odgovornost. In izpolnjujejo pogoje kot upravičenci do prevozov s Prostoferjem. Izjavo jim izroči v podpis šofer-prostovoljec.

Prevozi za upravičence se opravljajo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Prevoze je potrebno naročiti na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsaj 3 delovne dni pred želeno storitvijo.

Prevozi so omejeni na območje Občine Ruše, razen pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, kjer se območje razširja še na sosednje občine in občino Maribor in se izvajajo po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

– prvenstveno so namenjeni za vožnjo do zdravstvenih ustanov v Občini Ruše, zatem pa do zdravstvenih ustanov v sosednjih občinah in v občini Maribor,

– prevozi do javnih ustanov v Občini Ruše (Občina, Upravna enota, banka, pošta) ipd., se opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do zdravstvenih ustanov.

Prevozi niso namenjeni nepokretnim in hudo bolnim osebam, za katere je zagotovljena nujna medicinska pomoč na domu oziroma nujni reševalni prevoz.

Spremstvo upravičencem ni zagotovljeno.

V primeru, da upravičenec za namen uveljavljanja brezplačnega prevoza poda neresnične podatke,  za obdobje 3 mesecev ni upravičen do storitve.

Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.

                   direktorica