PROGRAM DRUŽABNIŠTVA

Vabljeni v vključitev program DRUŽABNIŠTVA.

Program družabništva je namenjen starejšim, ki zaradi socialne izključenosti v svojem bivalnem okolju potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnostih, druženju ter pomoč pri iskanju osnovnih informacij. Gre za brezplačen program, ki temelji predvsem na vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov.

Program vključuje aktivnosti kot so: zaupen pogovor, druženje, pomoč pri sodelovanju aktivnosti v medgeneracijskem centru – aktivno preživljanje prostega časa, odpravljanje administrativnih ovir in podpora na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, kognitivne vaje…

V program se lahko prijavite (sebe ali svojca) osebno na Zavodu Rast Ruše, Mariborska c. 31, Ruše, po telefonu 02 66 88 446 ali preko maila info@zavod-rast.si.