PRETEKLI NATEČAJI

Vabilo k sodelovanju na natečaju Prešernovo skozi oči otrok. Izdan: 9. 1. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-03

Datum: 9. 1. 2023

Vabilo k sodelovanju na natečaju Prešernovo skozi oči otrok

Spoštovani!

Zavod RAST Ruše stoji za sloganom »Kulturno s kulturo«. V tem sklopu že drugo leto zapovrstjo prirejamo likovni natečaj v sklopu Prešernovega dne z naslovom »Prešernovo skozi oči otrok«.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in oddaji likovnih del otrok s tematiko Prešernovega dne. Želimo predstaviti otroški pogled na praznik kulture za otroke vseh starosti, vključno s predšolskimi otroki. Izdelki naj bodo slikarski, risarski ali v obliki grafike, dvodimenzionalna dela v velikosti do A3 formata, tehnika je poljubna. Rok oddaje likovnih del je petek, 27. 1. 2023 do 12. ure, na sedežu zavoda oziroma prevzem po dogovoru. Likovna dela naj bodo na hrbtni strani označena z izpolnjenim priloženim obrazcem.

Otvoritev razstave poteka v času aktivnih počitnic, v sredo, 1. 2. 2023, ob 10. uri v avli Zavoda Rast na Mariborski 31 v Rušah. Vljudno vabljeni k obisku, srčno pa vabimo na obisk in ogled razstave posamezne razrede.

Kontakt in dodatne informacije: kaja.lukac@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Veselimo se vseh nastalih likovnih del!

pripravila prof. lik. um. Kaja Lukač, mag. lik. um.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA

Vabilo k sodelovanju na Glazerjevem literarnem natečaju. Izdan: 6. 2. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-06

Datum: 6. 2. 2023

Vabilo k sodelovanju na natečaju Glazerjevem literarnemu natečaju

Spoštovani!

Javni zavod  za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše si prizadeva k obuditvi kulture v Občini Ruše ter okolici. V mesecu marcu častimo ruškega pesnika Janka Glazerja in praznujemo 130 let od njegovega rojstva. Glazerjev literarni natečaj je odlična priložnost, da hkrati slavimo tudi pomen literature.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in oddaji literarnega dela krajše proze ali poezije na temo rojstva in življenja v čast 130 let od njegovega rojstva. V literarnem delu naj se hkrati na kreativen način skriva število 130 (število lahko tudi razdelite).

Z literarnimi deli želimo ozavestiti pomen slovenske literature. Natečaj ni starostno omejen. Literatura naj bo v prozi ali poeziji z največ 300 besedami, oziroma na eni A4 strani, velikost pisave 14. Literatura je lahko likovno dopolnjena na eni dodatni A4 strani. Delo mora vsebovati: ime in priimek avtorja, naslov dela ter starost v primeru mladoletnega avtorja ter nujno kontakt avtorja oziroma mentorja.

Dela se naj oddajajo digitalno v word formatu ali v čitljivem rokopisu na e-pošto: kaja.lukac@zavod-rast.si. V kolikor digitalna oddaja ni mogoča, se lahko odda na sedežu zavoda ali po pošti v A4 kuverti, oddaja pošte naj bo datumsko 13. 3. 2023.

Rok oddaje literarnih del je ponedeljek 13.3.2023 do 15. ure.

Otvoritev razstave poteka v sklopu dogodka Glazerjev dan, v torek, 21. 3. 2023, ob 10. uri v Zavodu Rast na Mariborski 31 v Rušah.

Kontakt in dodatne informacije: kaja.lukac@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Veselimo se skupnih uspehov!

pripravila prof. lik. um. Kaja Lukač, mag. lik. um.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Poziv likovnim umetnikom k natečaju za izbor likovnih del za skupinsko razstavo »JANKO GLAZER V ZASEBNEM ŽIVLJENJU«. Izdan: 6. 3. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-15

Datum: 6. 3. 2023

Zadeva: Poziv likovnim umetnikom k natečaju za izbor likovnih del za skupinsko razstavo »JANKO GLAZER V ZASEBNEM ŽIVLJENJU«

Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše razpisuje likovni natečaj za izbor del za skupinsko razstavo »JANKO GLAZER V ZASEBNEM ŽIVLJENJU« v sklopu otvoritve razstave »Glazerjev rod« v Galeriji Miroslava Vovška v Domu kulture Ruše.

Zavod Rast Ruše nudi podporo likovnim umetnikom, kulturnikom, kulturnim društvom, ljubiteljski umetnosti, organizira kulturne dogodke ter vabi občane k obisku razstav, prireditev, ohranjanju kulturne dediščine in vzpostavlja medobčinsko, regijsko, mednarodno povezovanje.

V sklopu našega poslanstva zavod poziva likovne umetnike iz celotne Slovenije, da se prijavijo na razpis izbora likovnega dela na razstavi v prostorih Doma Kulture Ruše. Med oddanimi prijavami bo žirija izbrala ožji izbor likovnih umetnikov, ki bodo svoje delo predstavili na razstavi  »JANKO GLAZER V ZASEBNEM ŽIVLJENJU«. Otvoritev bo potekala v drugi polovici novembra, ob sočasni otvoritvi muzejske zbirke v Galeriji Miroslava Vovška z naslovom Glazerjev rod,  v prostorih Doma Kulture Ruše, na Falski cesti 24 v Rušah. Razstava bo predvidoma odprta mesec dni. Po zaključku se dela vračajo.

Vsak posameznik se lahko prijavi z enim likovnim delom. Tema likovnega dela je »Janko Glazer v zasebnem življenju«, oziroma »Dogodek Janka Glazerja v zasebnem življenju«. Likovno delo je lahko poljubne tehnike, ki jo je mogoče navesiti na stene v galeriji (obvezna so obešala).

Kdo se lahko prijavi?

•             Likovni umetniki, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

•             Avtorji, ki se ukvarjajo z vizualno umetnostjo: slikarstvo, risba, grafika, fotografija, kiparstvo ali druge sodobne vizualne prakse, ki jih je moč razstaviti na stenah razstave in podstavkih, maksimalna teža je 3 kg.

•             Posameznik, ki odda popolno vlogo. Prijavni obrazec je priložen k pozivu.

Kako se prijaviti?

•             Potrebno je poslati izpolnjeno prijavnico  in fotografijo likovnega dela, ki ga želite razstaviti na razstavi. Kiparska dela naj bodo fotografirana iz več strani.

•             Likovno delo naj bo načrtovano za predstavitev na razstavi z zahtevano vsebino.

•             Vlogo z izpolnjeno prijavnico (v prilogi ali v obliki spletne prijavnice) in fotografijo likovnega dela pošljete na e-pošto info@zavod-rast.si ali preko spletnega obrazca.

•             Vloga s prijavnico in fotografijo mora biti popolna.

Kaj prijava zahteva?

•             S prijavo se avtor strinja z uporabo fotografij njegovega likovnega dela v promocijske namene razstave, se zavezuje k oddaji likovnega dela na razstavo »Janko Glazer v zasebnem življenju«.

•             Likovna dela naj bodo primerna za obešanje na galerijski steni s primernimi obešali ali za postavitev na primeren podstavek, v primeru kiparskega dela.

•             Dela morajo na hrbtni strani imeti napis z imenom, priimkom avtorja, naslovom likovnega dela ter kontaktom.

•             S prijavo se ob izboru avtor zavezuje k oddaji likovnega dela na razstavo do zapisanega termina.

Časovnica in oddajanje del

Rok za oddajo prijavnice je najkasneje do petka, 30. 6. 2023, do 15. ure.

Rezultati izbora bodo objavljeni na kontakt vsakega prijavljenca. Nepopolnih in zakasnelih prijav ne upoštevamo.

Oddaja del na sedežu Zavoda RAST Ruše (Mariborska cesta 31, 2342 Ruše), o podrobnostih bomo izbrane umetnike pravočasno obvestili.

Za dodatne informacije nam pišite na e-pošto info@zavod-rast.si ali pokličite na telefon 030 479 854.

Za poškodbe in krajo likovnih del ne odgovarjamo.

pripravili prof. lik. um. Kaja Lukač, mag. lik. um.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH in Urška Sabati, mag. prof. lik. ped. STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                                DIREKTORICA
Vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju ob Tednu ljubiteljske kulture. Izdan: 3. 4. 2023.
 
Številka dopisa: 103-0001/2023-21
Datum: 3. 4. 2023
 
Zadeva: Vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju ob tednu ljubiteljske kulture
 
Spoštovani!
 
Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše si prizadeva k obuditvi kulture v Občini Ruše ter okolici. V sodelovanju z JSKD OI Ruše organizira prireditve, kjer se predstavijo kulturna društva v tednu ljubiteljske kulture, ki bo med 22. in 26. majem 2023. Sočasno postavlja likovno razstavo kulturnih društev v galerijskem prostoru Zavoda Rast Ruše.
Kulturna društva z likovno sekcijo vljudno vabimo k sodelovanju na natečaju likovnih del na temo »Gledališče in lutke v likovni umetnosti«. Likovne sekcije društev lahko sodelujejo z največ petimi (5) izbranimi deli, med katerimi bo potekal izbor glede na številčno omejitev razstavnega prostora.
 
 
Dela naj bodo:
•             dvodimenzionalna (slike, risbe, grafike) do največje velikosti 100cm v širino,
•             dela naj bodo last različnih avtorjev, članov sekcije,
•             poljubne tehnike,
•           določene teme: Gledališče in lutke. Kaj vam pomenijo, kakšna je vaša prva asociacija, ko pomislite na gledališče ali lutke.
•             galerijsko pripravljene – okvirjene ali z zaključenimi robovi, nujna so obešala,
•             dela morajo na hrbtni strani imeti izpolnjen priložen obrazec.
 
 
Dela se oddajo v prostorih Zavoda Rast Ruše, najkasneje do ponedeljka, 15. 5. 2023, do 12. ure. Po končani razstavi se dela prevzamejo najkasneje do petka, 30. 6. 2023. Razstava bo postavljena tekom Tedna ljubiteljske kulture. Več podrobnosti o otvoritvi posredujemo v začetku maja.
 
Kontakt in dodatne informacije: urska.sabati@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.
Kulturno s kulturo!
Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
 
 
 
 
pripravila
Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.
                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH
                                              DIREKTORICA

Vabilo društvom za razstavljanje v RAzSTavišču čez poletje. Izdan: 13. 4. 2023.

Zadeva: Vabilo društvom za razstavljanje v RAzSTavišču čez poletje

Spoštovani!

Javni zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše se zavzema za ohranjanje kulture in umetnosti v Občini Ruše ter okolici, nudi podporo likovnim umetnikom, kulturnikom, kulturnim društvom in ljubiteljski umetnosti.

V ta namen zavod vabi vizualne umetnike, delujoče na območju Občine Ruše, Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi, da predstavijo svoja umetniška dela, ki nastajajo v likovnih sekcijah kulturnih društev. Likovnim sekcijam nudimo možnost razstavljanja svojih likovnih del v galerijskem prostoru Zavoda RAST Ruše čez poletje in predstavitve širši javnosti.

V RAzSTavišču Zavoda RAST Ruše bodo lahko kulturna društva postavila razstavo v svoji organizaciji, kar pomeni, da društva v izbranem terminu prinesejo likovna dela, jih uredijo, obesijo in razstavijo po svoji viziji. Po koncu razstave se dela pridejo iskati. Na voljo so štirje termini za razstavljanje in sicer:

 • Od 19. 6. do 14. 7. 2023
 • Od 17. 7. do 11. 8. 2023
 • Od 14. 8. do 8. 9. 2023
 • Od 11. 9. do 29. 9. 2023

Vljudno vas vabimo, da rezervirate termin, ki vam najbolj ustreza. Izbran termin sporočite na urska.sabati@zavod-rast.si ali na telefon 030 479 854.

Ob rezervaciji termina za razstavljanje sledijo podrobnejše informacije.

Z rezervacijo termina se avtorji del strinjajo z uporabo fotografij njihovih slik v promocijske namene razstave. Likovna dela naj bodo primerna za obešanje na galerijski steni s primernimi obešali. Avtorji del se zavezujejo, da bodo dela pripeljali sami, jih samostojno razstavili in jih po koncu trajanja razstave odnesli.

Rok za rezervacijo termina je najkasneje v ponedeljek, 5. junija 2023 do 12. ure.

Kontakt in dodatne informacije: urska.sabati@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Kulturno s kulturo!

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo umetnikom k natečaju za izbor samostojne razstave v Domu kulture Ruše. Izdan: 19. 4. 2023.

Zadeva: Vabilo umetnikom k natečaju za izbor samostojne razstave v Domu kulture Ruše

Spoštovani!

Javni zavod  za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše razpisuje likovni natečaj za izbor umetnika, ki bo v mesecu juniju priredil samostojno razstavo.

Zavod Rast Ruše nudi podporo kulturnikom, kulturnim društvom, ljubiteljski umetnosti, organizira kulturne dogodke ter vabi občane k obisku razstav, prireditev, ohranjanju kulturne dediščine in vzpostavlja medobčinsko, regijsko, mednarodno povezovanje.

V sklopu našega poslanstva zavod vabi vizualne umetnike,  delujoče v Sloveniji, da se prijavijo na razpis izbora samostojne razstave v Domu kulture Ruše. Med oddanimi prijavami bomo izbrali posameznika, ki bo svoje delo predstavil s samostojno razstavo in intervjujem na otvoritvi v sredo, 21. 6. 2023, ob 10. uri v Domu kulture Ruše, Falska cesta 24. Razstavišče bo odprto od 21. 6. 2023 do 7. 8. 2023. Po zaključku se dela vračajo avtorju.

Kdo se lahko prijavi?

 • Avtor, delujoč v Sloveniji.
 • Avtor, ki se ukvarja z vizualno umetnostjo: slikarstvo, risba, grafika, fotografija ali druge sodobne vizualne prakse, ki jih je moč razstaviti na stenah razstave.
 • Posameznik, ki odda popolno vlogo.

Kako se prijaviti?

 • Potrebno je poslati izpolnjeno prijavnico s tremi fotografijami lastnih likovnih del.
 • Fotografije likovnih del naj bodo visoke kvalitete.
 • Dela, ki jih pošiljate naj bodo načrtovana za predstavitev na razstavi.
 • Izpolnjeno prijavnico s fotografijami pošljete na e-pošto urska.sabati@zavod-rast.si

Kaj prijava zahteva?

 • S prijavo se avtor strinja z uporabo fotografij njegovih slik v promocijske namene razstave.
 • Likovna dela naj bodo primerna za obešanje na galerijski steni s primernimi obešali.
 • Avtor se zavezuje, da bo dela pripeljal sam in bo prisoten na otvoritvenem dogodku 21. 6. ob 10. uri.
 • Po končani razstavi bo avtor dela prevzel najkasneje do petka, 18. 8. 2023.

Rok za prijavo na razpisan natečaj je petek, 2. junij 2023 do 12. ure. Prijavo z izpolnjenim obrazcem in tremi digitalnimi fotografijami likovnih del pošljete na e- naslov:  urska.sabati@zavod-rast.si .

Vse ostale informacije sporočimo naknadno izbranemu umetniku.

Kontakt in dodatne informacije: urska.sabati@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Kulturno s kulturo!

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

pripravila Urška Sabati mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo k sodelovanju na fotografskem natečaju »Arhitektura Ruš«. Izdan: 15. 6. 2023, splošen poziv.

Št. dopisa: 103-0001/2023-42

Datum: 15. 6. 2023

Vabilo k sodelovanju na fotografskem natečaju »Arhitektura Ruš«

Spoštovani!

Javni zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše si prizadeva k obuditvi in ohranjanju kulture v Občini Ruše ter okolici. Ob Svetovnem dnevu arhitekture, ki ga obeležujemo 1. oktobra,  razpisujemo fotografski natečaj z naslovom »Arhitektura Ruš«.

S fotografskim natečajem želimo ozavestiti pomen arhitekture v Rušah ter spodbuditi občane k opazovanju podrobnosti na stavbah ter kako se arhitektura skozi leta spreminja. Natečaj ni starostno omejen.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in oddaji fotografij na temo »Arhitektura Ruš«.

Fotografije naj prikazujejo arhitekturo, stavbe in zgradbe v Občini Ruše, arhitekturno spreminjanje skozi čas ter pomen arhitekture.

Dela se oddajo digitalno v jpg./jpeg formatu na e-pošto: urska.sabati@zavod-rast.si. K poslanim fotografijam pripišite ime in priimek avtorja ter naslov dela.

Rok oddaje fotografij je petek 22. 9. 2023 do 15. ure .

Izbor fotografij natečaja bo razstavljen v RAzSTavišču Zavoda RAST Ruše.

Otvoritev razstave bo na prireditvi ob Svetovnem dnevu arhitekture in glasbe. Prireditev bo v torek, 3. 10. 2023, ob 10. uri v Zavodu RAST Ruše na Mariborski 31 v Rušah.

Kontakt in dodatne informacije: urska.sabati@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Veselimo se skupnih uspehov!

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo k sodelovanju pri projektu Les, jeklo, steklo. V sodelovanju s Hramom kulture. Izdan: 21. 8. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-52

Datum: 21. 8. 2023

Zadeva: Vabilo k sodelovanju pri projektu Les, jeklo, steklo …

Spoštovani!

Javni zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše na pobudo Društva za razvoj Lira, Ruše in Hrama kulture Arnolda Tovornika vabi k sodelovanju posameznike na območju Občine Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnice ob Dravi v projektu Les, jeklo, steklo…

Cilj projekta in razstave izdelkov je predstavitev lokalne umetniške, rezbarske, dekorativne, uporabne, obrtniške in industrijske dediščine v lesu, kovini in steklu ter sodelovanje Občine Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju.

Vabljeni, da se pridružite projektu in s svojimi izdelki sodelujete na razstavi, katere otvoritev bo 19. oktobra ob 18. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika in kasneje prenešena v RAzSTavišče Zavoda RAST Ruše.

Na projekt se prijavite na info@zavod-rast.si do 15. 9. 2023.

Na prijavi sporočite, ali ste pripravljeni predstaviti nekaj svojih izbranih izdelkov, ter zraven priložite še fotografijo izdelkov, kateri bodo objavljeni v katalogu s kratkimi predstavitvami avtorjev in razstavljenih izdelkov.

Veselimo se sodelovanja!

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Sodelovanje Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše pri skupinski razstavi Janko Glazer v zasebnem življenju. Izdan: 28. 8. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-58

Datum: 28. 8. 2023

Zadeva: Sodelovanje Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše pri skupinski razstavi Janko Glazer v zasebnem življenju

Spoštovani!

Letošnje leto imenujemo Glazerjevo leto, saj praznujemo 130-letnico pesnikovega rojstva. Njemu v čast pripravljamo novo muzejsko zbirko Glazerjev rod, katere otvoritev bo 3. 12. 2023, v Galeriji Miroslava Vovška v Domu kulture Ruše.

Sočasno pripravljamo skupinsko razstavo v avli Doma kulture Ruše, z naslovom Janko Glazer v zasebnem življenju.

Vljudno vabimo vas in vaše dijake, da ustvarite likovna dela v poljubni tehniki in velikosti na temo Janko Glazer v zasebnem življenju. Delom pripišite ime in priimek avtorja, naslov ter mentorja. Likovna dela naj bodo opremljena z obešali, da se jih lahko obesi na galerijske stene.

Otvoritev razstave bo sočasno z otvoritvijo muzejske zbirke, 3. 12. 2023, v Domu kulture Ruše. Razstava bo odprta približno mesec dni.

Rok za oddajo del je petek, 29. 9. 2023, do 12. ure v prostorih Zavoda RAST Ruše, Mariborska cesta 31.

Veselimo se sodelovanja z vašo šolo in vas lepo pozdravljamo.

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo k sodelovanju na fotografskem natečaju »Arhitektura Ruš in okolice – javni objekti«. Izdan: 4. 9. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-60

Datum: 4. 9. 2023

Vabilo k sodelovanju na fotografskem natečaju »Arhitektura Ruš in okolice – javni objekti«

Spoštovani!

Ob Svetovnem dnevu arhitekture, ki ga obeležujemo 1. oktobra,  razpisujemo fotografski natečaj z naslovom »Arhitektura Ruš in okolice – javni objekti«.

S fotografskim natečajem želimo ozavestiti pomen arhitekture v Rušah ter spodbuditi občane k opazovanju podrobnosti na javnih stavbah.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in oddaji fotografij na temo »Arhitektura Ruš in okolice – javni objekti«.

Fotografije naj prikazujejo arhitekturo, javne stavbe in zgradbe v Občini Ruše.

Dela se oddajo digitalno v jpg./jpeg formatu na e-pošto: urska.sabati@zavod-rast.si. K poslanim fotografijam pripišite ime in priimek avtorja, mentorja ter naslov dela.

Rok oddaje fotografij je petek 22. 9. 2023 do 12. ure .

Fotografije bodo razstavljene v RAzSTavišču Zavoda RAST Ruše.

Otvoritev razstave bo v torek, 3. 10. 2023, ob 10. uri v Zavodu RAST Ruše na Mariborski 31 v Rušah.

Kontakt in dodatne informacije: urska.sabati@zavod-rast.si ali po telefonu 030 479 854.

Veselimo se sodelovanja in skupnih uspehov z vašo šolo!

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo k dobrodelnosti. Izdano: 13. 9. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-64

Datum: 13. 9. 2023

Zadeva: Vabilo k dobrodelnosti

Spoštovani!

Unicefov dan, ki ga v Občini Ruše praznujemo 17. decembra, je namenjen dobrodelnosti in pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Pod sloganom »Kako se počutiš?« zbiramo izdelke, kot so ročno izdelani copatki, kvačkana ali pletena oblačila, kapice, zašiti izdelki, ročno izdelane lutke, punčke, slike in igračke. Izdelki so namenjeni otrokom vseh starosti, zbiramo jih do petka, 1. 12. 2023.

Izdelki bodo predstavljeni in razstavljeni v RAzSTavišču v okviru Unicefove prireditve, ki bo v četrtek, 14. 12. 2023, ob 17. uri v veliki dvorani Zavoda RAST Ruše. Po prireditvi bodo izdelki potovali k novorojencem ali otrokom.

Vabimo vse občanke in občane, da prispevajo izdelke in jih prinesejo ali pošljejo na sedež Zavoda RAST Ruše, Mariborska cesta 31 v Rušah. Vsakemu izdelku pripišite ime ustvarjalca, oziroma ustvarjalke.

Hvala, da nam pomagate za boljši jutri.

Vnaprej se zahvaljujemo za sodelovanje!

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA
 • Vabilo k sodelovanju na evropskem natečaju Mladi raziskovalci evropske dediščine. Izdan: 24. 10. 2023.

Št. dopisa: 103-0001/2023-71

Datum: 24. 10. 2023

Vabilo k sodelovanju na evropskem natečaju Mladi raziskovalci evropske dediščine

Spoštovani!

Zavod RAST Ruše se je pridružil evropskemu natečaju Mladi raziskovalci evropske dediščine, ki je oblikovan kot evropsko tekmovanje, namenjen skupinam otrok med 6 in 10 let ter mladostnikov med 11. in 17. let. Z natečajem želimo spodbujati mlade k raziskovanju, spoznavanju in razumevanju kulturne dediščine tako v lokalnem, kot v širšem evropskem okolju.

Na evropski natečaj se lahko pridružite tako, da pošljete fotografije, ki prikazujejo javne stavbe, zgradbe, arhitekturo v občini Ruše, njeni okolici in širše. Vsaki fotografiji dodajte opis, ki ni daljši od 800 besed. V opisu na ustvarjalni in unikatni način opišite, kaj za vas pomeni pojem kulturna dediščina, kakšno je vaše stališče o dediščini ter fotografijo arhitekture predstavite širši javnosti.

Dela se oddajo digitalno v jpg./jpeg formatu na e-pošto: urska.sabati@zavod-rast.si. K poslanim fotografijam pripišite ime in priimek avtorja, mentorja, naslov dela in opis.

Rok oddaje fotografij je petek, 15. 12. 2023, do 12. ure .

Fotografije bodo naložene na spletno stran Evropske kulturne dediščine in bodo del tekmovanja na nacionalni in ob izboru kasneje na evropski ravni tekmovanja.

Veselimo se sodelovanja in skupnih uspehov!

pripravila Urška Sabati, mag. prof. lik. ped.                     Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.
STROKOVNA SODELAVKA V PROGRAMIH                                              DIREKTORICA