Mladi raziskovalci evropske dediščine

Spoštovani!

Zavod RAST Ruše se je pridružil evropskemu natečaju Mladi raziskovalci evropske dediščine, ki je oblikovan kot evropsko tekmovanje, namenjen skupinam otrok med 6 in 10 let ter mladostnikov med 11. in 17. let. Z natečajem želimo spodbujati mlade k raziskovanju, spoznavanju in razumevanju kulturne dediščine tako v lokalnem kot v širšem evropskem okolju.

Na evropski natečaj se lahko pridružite tako, da pošljete fotografije, ki prikazujejo javne stavbe, zgradbe, arhitekturo v občini Ruše, njeni okolici in širše. Vsaki fotografiji dodajte opis, ki ni daljši od 800 besed. V opisu na ustvarjalni in unikatni način opišite, kaj za vas pomeni pojem kulturna dediščina, kakšno je vaše stališče o dediščini ter fotografijo arhitekture predstavite širši javnosti.

Dela se oddajo digitalno v jpg./jpeg formatu na e-pošto: urska.sabati@zavod-rast.si. K poslanim fotografijam pripišite ime in priimek avtorja, mentorja, naslov dela in opis.

Rok oddaje fotografij je petek, 15. 12. 2023, do 12. ure .

Fotografije bodo naložene na spletno stran Evropske kulturne dediščine in bodo del tekmovanja na nacionalni in ob izboru kasneje na evropski ravni tekmovanja.

Veselimo se sodelovanja in skupnih uspehov!

Mladi raziskovalci evropske dediščine – splošen poziv