Aktivnosti ob 13. dnevu sprememb

Vseslovenski prostovoljski akciji Slovenske filantropije ob 13. dnevu sprememb pod sloganom »Soustvarjamo skupnost« se je Zavod pridružil z namenom spodbujanja občank in občanov naše občine k aktivnemu odzivu na potrebe naše skupnosti in širše. V ta namen je Zavod izvedel različne aktivnosti, namenjene ranljivim skupinam, medsebojnemu in medgeneracijskemu povezovanju ter sodelovanju, ozaveščanju ljudi o pomenu dobrodelnosti in strpnosti ter spodbujanju prostovoljstva.

V sodelovanju z Andragoškim zavodom je bilo izvedeno karierno svetovanje brezposelnim, učenci OŠ Janka Glazerja so pripravili bogat kulturni program za uporabnike dnevnega centra in se medgeneracijsko povezali, družili in ustvarjali, varuhinja bolnikovih pravic, ki v želji, da je o tem obveščena širša populacija ljudi, svoja vrata odpira tudi v Zavodu Rast Ruše, je predstavila osnovne bolnikove pravice, uporabniki VDC Polž, Enota Ruše in VDC Murenčki, Zavod Karion iz Starš so ustvarjali na temo velike noči, ob svetovnem dnevu zdravja so se pogovarjali o zdravem načinu življenja in prehrane ter pripravili plakat.

Aktivnosti v sklopu 13. dneva sprememb so se zaključile z dobrodelno akcijo za begunce iz Ukrajine, na kateri so se zbirala oblačila in obutev, otroška oprema in igrače ter higienski in medicinski pripomočki.  Zbrane stvari so bile predane Nadškofijski Karitas Maribor.

Pri izvedbi aktivnosti je sodelovalo več kot dvajset prostovoljcev različnih starosti, od osnovnošolcev do starejših, in več kot petdeset uporabnikov.

Iskrena hvala vsem, ki ste pri organizaciji in izvedbi dogodkov sodelovali in pomagali!