(u)Pravno svetovanje

Splošni (u)pravni nasveti, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, delitve premoženja, skrbništvo, stiki, preživnina, zapuščinski postopki, …

Informacije in rezervacija termina:

T: 02 66 88 446

M: 030 479 856

E: info@zavod-rast.si