Digitalno opismenjevanje

Spodbujanje vseživljenjskega učenja in aktivnega preživljanja starosti narekuje tudi krepitev digitalne pismenosti in digitalnih veščin. Le-te starejšim omogočajo večjo samostojnost in samozavest ter zvišujejo kakovost življenja v obliki poučno-družabnih dogodkov.

Brezplačne delavnice Digitalno opismenjevanje v Zavodu Rast Ruše so razdeljene v dva sklopa:

1. sklop: Moj telefon, ki zajema tečaje uporabe navadnih in pametnih telefonov – od začetkov do spoznavanja napredne uporabe orodij in pripomočkov, aplikacij, družbenih omrežij ter varne in odgovorne rabe pametnih telefonov in

2. sklop: Računalnik, moj prijatelj nagovarja začetnike in tiste z naprednim znanjem, upravljanje s svetovnim spletom, e-pošto, družbena omrežja ter digitalno fotografijo.