Učna pomoč

V program učne pomoči se lahko vključijo osnovnošolci, katerih starši/skrbniki (oz. vsaj eden od staršev/skrbnikov) imajo stalno ali začasno prebivališče v občini Ruše. V program učne pomoči se lahko pod istimi pogoji vključijo tudi srednješolci, v primeru, da lahko Zavod RAST Ruše zagotovi ustreznega izvajalca. Prednost pri vključitvi imajo učenci z učnimi težavami, odločbo o usmerjanju, individualiziranim programom in učenci s slabšim učnim uspehom.

Praviloma je otroka v program mogoče prijaviti samo za celotno šolsko leto. Izjemoma, če termini še niso zasedeni, je otroka mogoče prijaviti tudi med šolskim letom oziroma za občasno učno pomoč.

Učna pomoč se izvaja po v naprej določenem urniku na sedežu Zavoda RAST Ruše v ponedeljek, torek in četrtek med 13.15 in 15.15, v sredo med 13.15 in 16.15. V petek se učna pomoč izvaja izjemoma in po predhodnem dogovoru, v primeru, če ima otrok v ponedeljek ocenjevanje.

PRIJAVNICA UČNA POMOČ

SOGLASJE OB VKLJUČITVI V PROGRAM UČNE POMOČI

INFORMACIJE ZA STARŠE