Medgeneracijski Center

Je osrednji prostor za zbiranje v lokalnem okolju. Namen le-tega je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.

Medgeneracijski dnevni center

Poudarek je na vsebinah ki so namenjene:

  • krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc;
  • starejšim (npr. razvijanju potencialov starejših, neformalni oskrbi, kakovostno in aktivno staranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj, tradicij in vrednot na mlajše generacije);
  • za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami;
  • izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice, tečaji jezika, tečaj računalništva);
  • vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti)
  • krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin;
  • izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok;
  • lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja;
  • organizacija in vodenje skupin za samopomoč (samopomoč za osebe z demenco);

Redne dejavnosti v medgeneracijskem centru od ponedeljka do petka: zdrav življenjski slog – joga, telovadba, pilates, pogovorne urice v tujih jezikih, tečaj šivanja, različne tematske ustvarjalne delavnice, tematska predavanja, digitalno opismenjevanje, kulinarika, učna pomoč, aktivne počitnice, glasbeni večeri, čajanke, socialno vključevanje in druženje varstveno delovnih centrov, popravljalnica oblačil, …