Delovna praksa za dijake in študente

Obvezna delovna praksa je eden od načinov, kako spoznavati potencialne delodajalce ter pridobiti veščine in spretnosti za uspešno opravljanje delovnih nalog. V Zavodu RAST Ruše dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne delovne prakse področja socialnega varstva.

Obvezna delovna praksa obsega seznanitev:

  • s širšim področjem socialnega varstva ter s pojmovanjem in uresničevanjem socialne politike,
  • z mrežo izvajalcev dejavnosti socialnega varstva,
  • z vrstami in vsebinami posameznih socialno varstvenih storitev in socialnovarstvenih programov Zavoda,
  • s pravicami, vlogo in položajem uporabnika pri zagotavljanju socialnovarstvenih storitev,
  • z opredelitvijo, vlogo in pristojnostmi delavcev na področju socialnega varstva,
  • s strokovnimi postopki in metodami dela na področju socialnega varstva

ter

  • sodelovanje in pomoč pri izvajanju določenih socialnovarstvenih programov Zavoda.

Informacije:

T: 02 66 88 446, 02 66 88 447

E: info@zavod-rast.si