ZAVOD RAST RUŠE

Svetovanje in socialna pomoč posamezniku

Individualno ali družinsko terapevtsko svetovanje za starše in mladostnike. Družinska terapija ponuja možnost za razumevanje stiske, ki jo v družinskih odnosih doživljajo tako otroci kot tudi starši. Starši bodo lažje razumeli, kako njihovo otroštvo in čustvena prtljaga vplivata na otroka in odnos z njim. Terapija lahko odpre pot k bolj sproščenim in zdravim odnosom med starši in otroki.

Učenje socialnih veščin. (komunikacija, pozitivna samopodoba, odnosi s starši, čustvovanje, reševanje konfliktov). Učenje socialnih veščin preko Socialnih iger v skupini kjer se skupina srečuje (1x na teden 1 šolsko uro, ali 1x na mesec 2 šolski uri). Namen takšnega dela je da otroci oz. mladostniki na lastni koži preizkusijo odzive na svoje vedenje v skupini sovrstnikov.

Predavanje za starše. Predavanja bodo omogočila staršem in drugim razumeti in prepoznati določene vedenjske vzorce, čustva, komunikacijske veščine. Le-tako je možno spreminjati te vzorce in si omogočiti kvalitetnejše odnose in življenje vseh družinskih članov. Namen ustvarjati varnega okolja za rast in razvoj vsakega člana družine in ob tem krepitev in razvoj varne navezanosti otroka.

Socialna pomoč posamezniku. Obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč. Izvaja po metodi dela s posameznikom. Pomoči pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva, naročanje pri zdravniku, povezovanje s strokovnimi službami CSD, patronaža, zdravstvene službe, ZZZS ipd.

medgencenter@zavod-rast.si / 030-479-854