ZAVOD RAST RUŠE

Kultura

Gledališki abonma za odrasle in otroke – pripeljati gledališče v lokalno skupnost, vsaj 1x na mesec, kjer odraslim in otrokom približa svet glasbe, lutk, umetnosti gledališča.

Muzej in galerija– organiziral se bo digitalni muzej o kraju v katerem živimo in sicer v prostoru Kulturnega doma Ruše. V prostorih Zavoda Rasta Ruše bomo vsaj 1x na mesec s sodelovanjem s Pokrajinskim muzejem Maribor organizirali predavanje in razstavo.

Kulturne prireditve – planiramo izvedbo občinskih prireditev (v soorganizaciji z društvi in z zunanjimi izvajalci). Prav tako razne prireditve in razstave s povezovanjem z lokalnimi kulturnimi društvi in OŠ pri izvedbi projektov, kot so gledališče, pevski zbori, folklora ipd.

Umetniško ustvarjanje –slikarska delavnica, ustvarjanje iz recikliranega materiala, plesne delavnice v sodelovanju z lokalnimi društvi, kulturnimi društvi, plesnimi šolami, samostojnimi umetniki ipd.

kultura@zavod-rast.si / 030-479-854