Medgeneracijski dnevni center

Je osrednji prostor za zbiranje v lokalnem okolju. Namen le-tega je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.

Poudarek je na vsebinah ki so namenjene:

• krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc;
• starejšim (npr. razvijanju potencialov starejših, neformalni oskrbi, kakovostno in aktivno staranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj, tradicij in vrednot na mlajše generacije);
• za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami;
• izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice, tečaji jezika, tečaj računalništva);
• vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti)
• krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin;
• izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok;
• lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja;
• organizacija in vodenje skupin za samopomoč (samopomoč za osebe z demenco);

Dnevni center je odprt vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00-13.00 uro.

Telefon: 030/ 479-854    E-mail: medgencenter@zavod-rast.si

Aktivne počitnice

Brezskrbno in kvalitetno preživljanje počitnic z dodano vsebino.

Več o programu

Svetovanje in socialna pomoč posamezniku

Individualno ali družinsko terapevtsko svetovanje za starše in mladostnike.

Več o programu

Kultura

Kulturne prireditve in umetniško ustvarjanje.

Več o programu

Prostovoljstvo, pripravništvo in študijska praksa

Vključevanje prostovoljcev na področju medgeneracijskega dnevnega centra in pri izvajanju kulture.

Več o programu