Socialna oskrba

Družabništvo

Program družabništva na domu ali v medgeneracijskem centru temelji na sodobnem medgeneracijskem povezovanju. Namenjen je starejšim, ki zaradi socialne izključenosti v svojem bivalnem okolju potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnosti, druženju ter pomoč pri iskanju osnovnih informacij.

Družabništvo brezplačen program, ki temelji predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov.

Individualno družabništvo obsega naslednje aktivnosti:

 • zaupen pogovor/druženje;
 • laična pomoč pri usposabljanju, učenju in vodenju uporabnikov pri ohranjanju in razvoju samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih opravil;
 • pomoč pri izvajanju aktivnosti v medgeneracijskem centru – aktivno preživljanje prostega časa;
 • odpravljanje administrativnih ovir in podpora na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev;
 • sodelovanje pri prostočasnih aktivnostih;
 • pomoč pri usmerjanju in posredovanju informacij;
 • pomoč pri osebnih opravkih, spremstvo;
 • kognitivne vaje – možganski fitnes;
 • pomoč pri izvajanju programov vseživljenjskega učenja;
 • sprehod, razgibavanje in prilagojeno športna aktivnost;
 • pomoč pri uporabi telefona, televizije, radia in drugih predvajalnih in pametnih naprav (računalnik, telefon, tablica, pametna ura): osnovna uporaba računalnika, iskanje informacij na internetu, uporaba elektronske pošte, družbenih omrežij;
 • prebiranje knjig, časopisov in revij;
 • gledanje priljubljenih televizijskih oddaj, filmov, reportaž.

Socialni servis

Vsebina