Pomoč na domu

Zavod RAST Ruše na območju občine


Ruše in Selnica ob Dravi izvaja socialno storitev Pomoč družini na domu. S
storitvijo pomoči na domu omogočamo starejšim, da lahko čim dlje ostanejo v
domačem okolju, kjer se počutijo varne, zadovoljne in ljubljene. Pomoč je
namenjena starejšim osebam, ki živijo v svojem domu, vendar se zaradi bolezni
ali drugih težav, povezanih s starostjo ne (z)morejo več v celoti oskrbovati
ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi najbližji. S
storitvijo Pomoč družini na dom se nadomesti potrebo po vključitvi v
institucionalno varstvo starejših.

Storitev pomoč na domu lahko obsega tri sklope pomoči:

·        Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
(pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov).

·        Gospodinjsko pomoč (prinašanje
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka, pomivanje
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega in spalnega dela, odnašanje
smeti, postiljanje,…).

·        Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem s prostovoljci in sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov
o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno
varstvo).

Pomoč na domu izvajajo socialne
oskrbovalke, katerih pomen je veliko več kot le socialna oskrba, so del njihove
družine, so negovalke, gospodinje, zaupnice, tolažilnice, zagovornice,
svetovalke in še mnogo več.

V storitev pomoč na domu se lahko vključite če:

·        živite na območju občine Ruše ali Selnice ob Dravi

·        ste oseba, stara več kot 65 let ali

·        imate status invalida po ZDVDTPO ali

·        ste druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege ali

·        ste kronično bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja ali

·        ste družina s hudo bolnim otrokom.

 

Prošnjo za uveljavljanje storitve vloži prosilec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronskega medija na obrazcu spodaj.

Storitev se prične na prošnjo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in vsebuje dva dela. Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do
storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu
opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih
srečanj med izvajalcem neposredne oskrbe in upravičencem ali družino. Ta
postopek uredimo skupaj, ali pri nas na zavodu ali ob obisku na domu.

 Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah, obsegu in trajanju.

Cena storitve Pomoč družini na domu je subvencionirana s strani obeh občin. Cena storitve, ki jo plača upravičenec do storitve pa se določi glede na njegov mesečni dohodek.

V kolikor se zanimate za storitve pomoči na domu zase ali za svojca ter potrebujete še kakšno informacijo, predlagamo, da nas pokličete in se dogovorimo za obisk, kjer Vam bomo še podrobneje vse razložili  ter uskladili vaša pričakovanja.

Na voljo smo Vam v času uradnih ur zavoda na telefonskih številkah 031 764 169 (Irena Kukovec Stajan, vodja pomoči na domu) in  na 051 653 143 (Nuša Pečnik, koordinatorica pomoči na domu).

Zagotavljamo
strokovno, hitro in nesebično pomoč.

Na območju občine Ruš nam kapacitete omogočajo takojšnjo vključitev v storitev, žal pa je na območju občine Selnica ob Dravi zaenkrat čakalna lista in prednost dajemo starejšim, ki potrebujejo nego.

 


 Povezava do VLOGE / OBRAZCI:

VLOGA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČ NA DOMU

POOBLASTILO ZA UREJANJE STORITVE POMOČ NA DOMU