Pomoč na domu

Storitve pomoči na domu je pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Pomoč na domu izvajajo socialne oskrbovalke, katerih pomen je veliko več kot le socialna oskrba, so del njihove družine, so negovalke, gospodinje, zaupnice, tolažnice, zagovornice, svetovalke in še mnogo več.

OBRAZCI:

VLOGA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČ NA DOMU